Play Chinese New Year 2017

สำหรับพี่ๆคนไหนที่พลาดเกมลุ้นรับอั่งเปา สามารถร่วมกิจกรรมอื่นๆของ golfdigg
ได้ที่ facebook fanpage หรือ www.golfdigg.com

ขอแสดงความยินดี

ใส่ Code: {{resultCode}}

ส่วนลดค่าจองกรีนฟีสนามกอล์ฟ {{resultPrice}} บาท

เงื่อนไขการใช้ส่วนลด
-เฉพาะจองผ่านแอปฯ golfdigg เท่านั้น
-สามารถใช้ส่วนลดนี้ในการจองออกรอบที่แอพกอล์ฟดิก 1 ครั้ง
-ไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินได้
-สามารถใช้ภายในวันที่ 20 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560