Valentine 2017

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

- สามารถกดรับสิทธิ์ 1ครั้งต่อ 1 ท่าน
- รหัสส่วนลดสามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดในการจองสนาม ผ่านแอพกอล์ฟดิก
- รหัสส่วนลด สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2560